20 okt 2011

Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése (KDOP-4.1.1/A-11)

önkormányzat Nincsenek hozzászólások

Megjelent a kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztését támogató, KDOP-4.1.1/A-11 kódszámú pályázati kiírás. A pályázatok benyújtására 2012. január 5. és 2012. május 2. között nyílik lehetőség.

Támogatható tevékenységek:
– Újonnan építendő (költség- és környezetkímélő) szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése,
– Szennyvízgyűjtő és -elvezető csatornahálózat kiépítése (gravitációs és/vagy kényszer-áramoltatási gyűjtőhálózat és bekötővezetékek, közterületi átemelők)
– Meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás kihasználtságának növekedését elősegítő szennyvízgyűjtő, és – elvezető rendszerek kiépítése. (2000 LE fölötti agglomerációs besorolású településen található telepekre való tengelyen történő beszállítással is tervezhető);
– Egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, programszerű telepítése
– A települési folyékony hulladékok (TFH) tengelyen történő szállításához és 2000 LE alatti településeken lévő/létesülő telepek esetében a TFH kezeléséhez kapcsolódó építési munkák
– A 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében szereplő szennyvízelvezetési agglomerációkban található meglévő, szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepre történő rácsatlakozás és a hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer kiépítése.

Támogatás összege: 20-500 millió Ft
Támogatási intenzitás: 90 %
Keretösszeg a KD régióban: 1,5 milliárd Ft
Pályázók köre: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló, 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakos-egyenérték alatti települések körében: települési önkormányzatok, önkormányzati társulások
Benyújtási határidő: 2012. május 2.

{lang: 'hu'}
Nincs hozzászólás “Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése (KDOP-4.1.1/A-11)”

Szóljon hozzá

Be kell jelentkeznie hozzászólás írásához.