15 Sze 2011

LEADER pályázat 2011

Összes, Pályázatok, vidékfejlesztés Nincsenek hozzászólások

Idén is lehet LEADER pályázatot benyújtania természetes személynek, mikro-, kis- és középvállalkozásnak, nonprofit szervezetnek, egyházi jogi személynek, települési önkormányzatnak, települési kisebbségi önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulásnak, valamint önkormányzati társulásnak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER Helyi Akciócsoportok (HACS) által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.

Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztését valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen valósítja meg.

A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS (pl. Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Kh. Egyesület, Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület) illetékességi területén lehet.

A pályázat az alábbi LEADER jogcímekre nyújtható be:

  • közösségi célú fejlesztés,
  • vállalkozási alapú fejlesztés,
  • rendezvény,
  • képzés,
  • tanulmányok,
  • térségen belüli együttműködés.

A LEADER pályázat benyújtásához előzetesen a projektre vonatkozó elképzelés és a projekt megvalósítási helyének ismerete szükséges, azaz projektjavaslatot kell készíteni, melyet be kell nyújtania a területileg illetékes LEADER HACS-hoz.  A projekt javaslat elkészítése során figyelemmel kell lenni a LEADER HACS célterületével kapcsolatban meghatározott LEADER kritériumokra. A LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) megvizsgálja a kritériumoknak való megfelelést, s eszerint döntést hoznak arról, hogy a projektötlet illeszkedik-e a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákhoz. Pozitív döntés esetén támogató nyilatkozatot állítanak ki a pályázónak, melynek megléte alapfeltétele a komplett pályázat benyújtásának. Továbbá szükséges az MVH regisztráció is, hogy a pályázó rendelkezzen a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kibocsátott regisztrációs számmal. Ezt legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell igényelnie a G001-es adatlapon.

Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget. S nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget. A támogatás mértéke jogcímtől és pályázó körétől függően az összes elszámolható kiadás 60-100 %-a lehet.

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

Amennyiben érdeklődik a pályázat iránt, a jogcímek keretében meghatározott célterületek lehetőségeiről bővebb tájékoztatást nyújtunk Önnek. Emiatt kérjük, keressen bennünket az elérhetőségeinken vagy írjon megjegyzést a bejegyzésünkhöz!

{lang: 'hu'}
Nincs hozzászólás “LEADER pályázat 2011”

Szóljon hozzá

Be kell jelentkeznie hozzászólás írásához.