24 feb 2012

GOP-2012-2.2.4 KKV-k munkahely-teremtési képességének támogatása (TERVEZET!)

Összes, Pályázatok, vállalkozás Nincsenek hozzászólások

A kiírás keretében az újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók első 12 hónapra vonatkozó alapbérére és járulékaira kaphatnak támogatást az egyéni vállalkozók, valamint a kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

Támogatás összege:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft lehet.

Az igényelhető támogatás összege az alábbiak szerint számítandó, alapja a pályázó által az előző évben fizetett, egy főre jutó személyi jellegű ráfordítások összegének és a projekt keretében teremtett új munkahelyek számának szorzata.

Támogatás mértéke:

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Fontos, hogy a pályázónak az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt (2011), teljes üzleti évben minimum egy fő legyen.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét. Illetve kizáró ok, ha 2011-es saját tőke negatív, vagy kevesebb a jegyzett tőke felénél.

Kötelező vállalások:

Létszámtartás: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző üzleti év (2011) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Új munkahelyek teremtése: A pályázónak legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a projekt keretében, továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a bázislétszámhoz (megtartott munkahelyek száma) képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt fenntartja, azaz 3 évig. (ennek számítása a projekt fizikai befejezésétől kezdődik) Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében. 

Új munkahelynek számít azon munkahely, amely a projekt megkezdésétől számított legfeljebb 6 hónapon belül jön létre a projekt keretében.

Az új munkahelyek számának megállapításakor az idénymunkában foglalkoztatott alkalmazottak nem vehetők figyelembe, a részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak számát oly mértékben kell figyelembe venni, ahogyan az ilyen típusú foglalkoztatottak összmunkaideje az összes foglalkoztatott összesített munkaidejéhez aránylik.

A pályázatok benyújtása előreláthatólag 2012. április 16-tól 2012. december 31-ig lesz lehetséges.

Amennyiben érdeklődik a pályázat iránt, kérjük keressen bennünket az elérhetőségeinken vagy írjon megjegyzést a bejegyzésünkhöz!

{lang: 'hu'}
Nincs hozzászólás “GOP-2012-2.2.4 KKV-k munkahely-teremtési képességének támogatása (TERVEZET!)”

Szóljon hozzá

Be kell jelentkeznie hozzászólás írásához.