07 nov 2013

Felnőttképzési intézmények támogatása uniós forrásból

vállalkozás Nincsenek hozzászólások
Napokon belül kiírásra kerül a TÁMOP 2.2.7 C 13/1 jelű pályázat, mellyel a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények 100%- os támogatást igényelhetnek.

Egyelőre a pályázati útmutató tervezete ismert:

§  Nem pályázhat az a felnőttképzést folytató intézmény, melynek a felnőttképzési tevékenységből származó, pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évi árbevétele meghaladta a nettó 50 M Ft-ot.

§  OKJ-s és/vagy általános (KER szintek szerinti) nyelvi képzésekhez és/vagy támogatott képzésekhez szükséges engedély megszerzéséhez kapcsolódó feladatoknak, költségeknek a támogatására lehet pályázni.

§  A projekt során a képző intézménynek nagy vonalakban: az engedély megszerzéséhez képzési programokat, minőségbiztosítási rendszert kell ki/átdolgoznia, ezeket külső szakértőkkel kell minősíttetnieinformatikai fejlesztéseket kell végrehajtania, az engedély megszerzése után várhatóan egy éven belül külső szakértővel kell az új szabályozási rendszer szerinti tevékenységét értékeltetnie.

§  Egy képző intézmény egy pályázatot nyújthat be feladatellátási helyeinek számától függetlenül és min. 5.000.000 Ft, max. 15.000.000 Ft támogatásban részesülhet.

Támogatható tevékenységek köre a tervezet szerint nagy-vonalakban:

Az új típusú engedélyezési rendszerre történő felkészülés keretében

Kötelező:

§  A képzési programok új engedélyeztetési követelményeknek megfelelő átdolgozása (max. 250.000 Ft/képzési program), vagy

§  Képzési programok kidolgozása az új engedélyeztetési követelményeknek megfelelően (max. 300.000 Ft/képzési program, de képzési programok át/kidolgozására összesen max. 4,5 millió Ft.Legalább 5 db képzési program át/kidolgozását kell vállalni, illetve az erre vonatkoztatható maximális költségek kihasználása esetén legfeljebb 15-18 db képzési program kifejlesztése támogatható). 

§  A képzési programok külső minősíttetése felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által.

§  Felnőttképzési belső információs rendszer kialakítása és az ehhez szükséges informatikai fejlesztések végrehajtása.

Minőségbiztosítási rendszer bevezetése

Kötelező:

§  Az intézmény által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer kidolgozása/ átdolgozása és bevezetésének előkészítése az új engedélyezési és minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelően, valamint az ehhez szükséges informatikai fejlesztések végrehajtása.

§  A minőségbiztosítási rendszer részét képező, kötelező, külső szakértővel történő értékeléselvégeztetése.


Projektmenedzsment feladatok ellátása (kötelező)

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy fő, a pénzügyi feladatokat is ellátó projektmenedzsert foglalkoztat (NEM vállalkozói jogviszonyban), akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan nem haladja meg a heti 10 órát. Felsőfokú iskolai végzettség elegendő a feladat ellátásához.


Eszközbeszerzés

A minőségbiztosítási rendszerhez és a felnőttképzési belső információs rendszerhez szükséges szoftver, hardver beszerzése, és az irodai adminisztrációhoz szükséges eszközök.


6) Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség

§  Telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet), postaköltség.

§  Anyagköltség (a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentációs,irattárazási, archiválási költségek  – fénymásolópapír, toner, irodaszer).

§  A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége, az elkülönített bankszámla rendes havi adminisztratív (kezelési) költsége és tranzakciós költségek.

Az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 10%-át.


Támogatni tudjuk Önt:

§  a költségvetés összeállításában,

§  minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában

§  a pályázat megírásában,

§  a támogatás megítélése esetén a teljes megvalósításban.

Bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre!

{lang: 'hu'}
Nincs hozzászólás “Felnőttképzési intézmények támogatása uniós forrásból”

Szóljon hozzá

Be kell jelentkeznie hozzászólás írásához.